Blog

Ahşap CNC Tezgahı Kullanımının Maliyetlere Etkisi Ne Kadardır?

Ahşap ürünlerin üretimi açısından büyük kolaylıklar sağlayan ahşap CNC tezgahları, üretim maliyetlerinin kontrol edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle ham maddenin değerlendirilmesi noktasında CNC tezgahların daha seçici özelliklere sahip oldukları ortaya koyulmuştur. Bireysel oymacılık çalışmalarında, çeşitli olumsuz değişkenler üretime dahil olurken CNC tezgah kullanımı ile yalnızca üretimde tezgahın dahil olduğu safhaların değişken olarak yer alması sağlanmaktadır.

Farklı tezgahlarda ihtiyaç duyulan maliyetler ve üretimde kullanılan ham malzemenin giderleri ile beraber işçilikteki üretim maliyetlerini oluşturmaktadır. Üretilmek istenen ürün grubu için tercih edilen malzemeler doğrudan cihazların bakım ihtiyaçları üzerinde rol alırken, ayrıca ham malzemenin geçtiği safhalarla beraber kullanılan cihaz çeşitliliği maliyetlerin zamanla artmasında ana etkendir. Ancak genel itibariyle bakıldığında ahşap CNC Torna tezgahları kullanımları boyunca üreticilere giderler açısında kazanç sağlamışlardır. Burada bahsedilen ürün imalat aşamalarında görülen fazladan karşılaşılan maliyetlerdir.

Ahşap CNC Tezgahları Fiyatları

Ahşap ürünlerinin üretimi için tercih edilen ahşap CNC tezgahları kullanım amacı ve potansiyeline göre farklı fiyatlarda sunulmaktadır. Ahşap CNC torna fiyatları makinenin sunduğu kapasiteye göre belirlenmektedir. Burada üretilecek ürün grubunun hangi aşamalara tabi tutulacağı hesaba katılmalıdır. Ürünlerin dahil oldukları farklı aşamalarda farklı cihazlar veya tek bir cihazın sahip olduğu farklı özellikler belirleyicilikte ana husustur. Cihaz sayısının artışı ile beraber farklı cihazların bakımlarının da yine maliyet olarak hesap edilmesi de gerekmektedir.

Üretilmek istenen ürün grubu da yine tezgah tercihinin belirleyicisidir. Genellikle ahşap CNC torna makinaları, CNC işleme merkezleriahşap zıvana makinaları gibi cihazlar sektörde yer almaktadır. Bu ürünler birer birer farklı ürünlerin üretilmesinde görev almakla beraber ortak bir eşyanın hazırlanmasında farklı safhalarda da yer alabilmektedir.

Ahşap işlemelerinde çeşitli tezgahlarda aynı model ürünler elde edilebilmektedir. Ancak bu durum cihazların her alanda birbirleri yerine kullanılabilecekleri anlamına gelmemektedir. Farklı ürün grupları için yine özel ayrım noktaları mevcuttu. İşlenen ahşap malzeme gereği ortaya çıkan ara ürünler benzerlikler gösteriyor olsa da son aşamada sahip olunacak ürün sürekli olarak imal edileceği için süreci en az kayıpla tamamlayacak olan cihazın tercih edilmesi en doğru seçim olacaktır.

Ahşap CNC Tezgahlarda Bakım

CNC Tezgahlar sahip oldukları teknoloji ve sundukları kolaylık açısından değerlendirildiklerinde, hassas ve bakımlarına dikkat edilmesi gerekilen makinelerdendir. Kullanım sırasında pek çok neden CNC Tezgahların arızalanmasına sebep olabilmektedir. Bu durum elbette kaçınılmaz olarak sürekli olarak akılda tutulmalıdır. Ancak tezgahların bakımları işletmenin üretimdeki etkinliğinin kalıcılığını sağlamaktadır.

Ahşap CNC Tezgahları kullanımları boyunca makinenin çalışabilirliğinin muhafaza edilmesine korale bir şekilde çalışma ömrüne sahip olur. Rutubet, aşırı yağ, ısı maruziyeti gibi nedenler CNC tezgahların arıza göstermesine neden olabilmektedir. Bu durumlar genellikle işletmelerin elinde olan değiştirilebilir nedenler arasındadır ve işletmeler uzun vadede onarım maliyetleri ile karşılaşmaktansa cihazların bakımına dikkat etmelidir.

Çok eksenli CNC Torna tezgahları genellikle toz nedeniyle ölçüm ve hassasiyet yönünden sorunlarla karşılaşabilmektedir. Cihazların belirli bölgelerinde yer alan sensörler gerekli ölçümleri yapmakta ve ahşap işleme süreçlerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Cihaz tüm bu safhalarda sensörlerden elde ettiği verileri, yazılımdan aldığı ölçümlerle kıyaslayarak işleme devam etmektedir. Ancak gerekli temizliğin sağlanmadığı makinelerde işlem sürdürülememekte ve hata alınmasına neden olmaktadır.

Ahşap CNC Tezgahı Bakım Maliyeti ve Gereklilikler

CNC tezgahların bakımı ürüne özgü olarak periyotlarla gerçekleştirilmelidir. Cihaz bakımı cihazın genel çalışma yeterliliğinin sürekli olarak sağlanması için elzemdir. Bakım süresi henüz gelmemiş cihazlar da fark edilecek değişimler makinenin bir arızaya sahip olduğunun veya bakım görmesi gerektiğinin göstergesidir.

Düzenli olarak yapılan bakımlar genel olarak yağ kontrolü, kablo bağlantılarının doğruluğu, hareket kabiliyetlerinin tutarlılığı şeklindedir. Ayrıca belirli aralıklarla cihaz test amaçlı çalıştırılarak çizme gücü ve kabiliyetinin tutarlılığı kontrol edilmelidir. Nesto Makine, piyasaya sunduğu ürün gruplarının bakım ve onarım süreçlerinin tamamında kurumsal olarak yer almakta ve gerekli desteği kendisini tercih eden firmalara sunmaktadır.

Related Posts